(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Theo đó, bà Hà Thị Thu Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên thay bà Nguyễn Thị Thu Hà đã nhận nhiệm vụ mới; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên thay ông Lê Quốc Phong đã nhận nhiệm vụ mới; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên thay ông Lê Khánh Hải đã nhận nhiệm vụ mới. Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Ủy viên thay ông Nguyễn Đức Chung.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng Ban Tổ chức Đại hội.

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước báo cáo ban Bí thư về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Đại hội; xây dựng kế hoạch hoạt động từ nay đến khi tổ chức Đại hội.

Vũ Phương Nhi