(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc ưu tiên thực hiện đầu tư các hạng mục thông luồng kỹ thuật của Dự án Luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu.

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung Dự án trên vào danh mục các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn bổ sung phát hành trái phiếu tăng thêm để báo cáo Quốc hội.

Đồng thời, cho phép ứng trước vốn từ nguồn 20.000 tỷ đồng (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạm ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 193/TB-VPCP ngày 14/5/2013 của Văn phòng Chính phủ) để thực hiện các hạng mục đê chắn sóng phía Nam và đoạn luồng biển nối vào kênh Tắt, đáp ứng tiến độ của Dự án Trung tâm điện lực Duyên Hải.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện việc rà soát, phân kỳ, cắt giảm những hạng mục không cần thiết của Dự án; trên cơ sở đó, căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án, chỉ đạo triển khai theo đúng các quy định hiện hành. Lưu ý tổ chức thực hiện trước các hạng mục đê chắn sóng phía Nam và đoạn luồng biển nối vào kênh Tắt.

Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng tuyến luồng cho tàu biển có trọng tải lớn ra, vào vận chuyển hàng hóa phục vụ phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

Cuối năm 2009, dự án xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được chính thức khởi công tại xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với phương án đào một tuyến kênh tắt mới nối từ kênh Quan Chánh Bố hiện hữu ra biển, cải tạo luồng kênh, sông hiện hữu, tổng chiều dài toàn dự án khoảng 40km.

Quy mô dự án nhằm xây dựng luồng tàu biển có độ sâu mớn nước T=8m, đáp ứng công suất vận chuyển đạt 21-22 triệu tấn hàng tổng hợp/năm và 450-500.000 TEU container/năm. Cùng với đó, xây dựng 2 tuyến đê biển chắn cát, giảm sóng tổng chiều dài 4 km, các công trình bảo vệ bờ, cầu và đường dân sinh, khu nước tránh tàu.

Thanh Thi