(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan xác định tiêu chí thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam để làm cơ sở tổng hợp số liệu về thanh niên xung phong.

Đồng thời tiếp tục nghiên cứu việc đề nghị các hình thức khen thưởng đối với thanh niên xung phong kháng chiến.

Phó Thủ tướng đề nghị Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phối hợp với cơ quan liên quan thống kê chính xác đối tượng thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam và thanh niên xung kích phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới sau năm 1975; nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc áp dụng chế độ cho thanh niên xung phong địa phương, cơ sở ở miền Nam theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc áp dụng chế độ đối với thanh niên xung kích phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới sau năm 1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Trên cơ sở đề xuất cụ thể của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu việc áp dụng chế độ, chính sách theo các Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011, số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong Điện Biên Phủ phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống tượng đài thanh niên xung phong trên phạm vi cả nước, ý nghĩa của công trình và thực tiễn của đất nước.

Phan Hiển

Từ khóa: thanh niên , xung phong , chế độ , khen thưởng