(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển cho Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và nhiệm vụ được giao tại Công văn số 192/TTg-NN ngày 31/1/2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định trường hợp gia hạn thời hạn sử dụng khu vực biển cho Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý việc xem xét, quyết định gia hạn cần đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan khác.

Về việc thu tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp gia hạn thời hạn giao khu vực biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo đúng ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 9340/BTC-QLCS ngày 4/8/2020.

Vũ Phương Nhi