(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, xem xét nội dung khiếu nại, phản ánh của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng.

Trước đó, Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ khiếu nại, phản ánh một số nội dung liên quan đến việc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 4 cho Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng.

Về việc này, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra, xem xét nội dung khiếu nại, phản ánh của Công ty cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng; có biện pháp giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện đông người, phức tạp; bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/8/2020.

Minh Hiển