(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 5890/VPCP - ĐMDN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp.

Xét báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trong tháng 5/2019, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị cụ thể:

1. Công ty cổ phần xây dựng I Hà Tĩnh kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định đình chỉ thi hành Kết luận thanh tra số 126/KL-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và văn bản số 2237/UBND-NL2 ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Kết luận thanh tra quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới, xã Thạch Bàn để thẩm tra lại toàn bộ căn cứ pháp luật.

Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Hà Tĩnh.

2. Công ty TNHH thương mại Thành Hiệu kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, cho phép Công ty tiếp tục sử dụng đất đã được thuê theo đúng các quyết định của UBND tỉnh: số 2320/QĐ-UBND ngày 8/9/2016 và số 3797 ngày 5/12/2017. Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Thái Nguyên

3. Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực kiến nghị về việc miễn, giảm tiền thuê đất. Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

4. Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam kiến nghị về một số vướng mắc về Thông báo số 1234/TB-ATTP ngày 19/4/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung Giấy chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh và đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe và dự thảo Thông tư hướng dẫn GMP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế.

Minh Hiển