(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, làm rõ nội dung trang tin điện tử VietnamFinance nêu về việc thanh tra doanh nghiệp

Trang tin điện tử VietnamFinance ngày 08 tháng 12 năm 2020 có đăng bài:  “Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung: Thanh tra doanh nghiệp theo kế hoạch là di sản của bao cấp, phải loại bỏ”.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, làm rõ nội dung trang tin điện tử VietnamFinance nêu để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; lưu ý đối với doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu là nhà nước thì thanh tra là công cụ quản lý nhà nước.

Vũ Phương Nhi