(Chinhphu.vn) – Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hốiPháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối, người cư trú là công dân Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất: Chỉ công dân Việt Nam mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ - Ảnh minh họa

Dự thảo trên được Ngân hàng Nhà nước xây dựng để thay thế cho Nghị định 160/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta; phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm cho thị trường ngoại hối phát triển lành mạnh.

Một trong những nội dung được nhiều người dân quan tâm là quy định về sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân.

Theo dự thảo, người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.

So với quy định tại Nghị định 160/2006/NĐ-CP hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bỏ “cho, tặng” trong quyền sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân để đảm bảo mục tiêu chống tình trạng đô la hóa, thống nhất với các quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối.

Bên cạnh đó, người cư trú là công dân Việt Nam có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, dự thảo quy định rõ người cư trú phải là “công dân Việt Nam” mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 24 Pháp lệnh Ngoại hối (quy định hiện hành tại Nghị định 160/2006/NĐ-CP là mở rộng so với Pháp lệnh Ngoại hối).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Thanh Hoài

Từ khóa: Ngân hàng , tiết kiệm , ngoại tệ