(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất chính sách ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu.

Ảnh minh họa

Cụ thể, về ưu đãi đối với đấu thầu quốc tế, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật, nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm 7,5% điểm kỹ thuật vào điểm kỹ thuật của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng; trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm 7,5% điểm tổng hợp vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng.

Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, dự thảo nêu rõ, trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất, nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá, nhà thầu không thuộc đối tượng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) vào giá đánh giá của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng.

Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi được cộng thêm một số điểm bằng 7,5% điểm tổng hợp vào điểm tổng hợp của nhà thầu đó để so sánh, xếp hạng.

Ưu tiên nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ

Đối với đầu thầu trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chính sách ưu đãi như sau: Nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật đấu thầu được xếp hạng cao hơn trong trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu này được đánh giá ngang với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ được đánh giá ngang với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu là doanh nghiệp có quy mô lớn hơn thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ. Các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, đơn giản được ưu tiên cho các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ tham gia đấu thầu.

Dự thảo cũng đề xuất nguyên tắc tính ưu đãi: Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn.

Trường hợp nhà thầu tham gia dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Từ khóa: Đề xuất , đấu thầu , nhà thầu