(Chinhphu.vn) - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản, ốm đau đối với người lao động khi tăng lương tối thiểu chung lên 1.050.000 đồng từ ngày 1/5/2012.

Theo đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đang hưởng trợ cấp ốm đau trước ngày 1/5/2012 mà từ ngày 1/5/2012 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp (kể cả trường hợp mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày) thì căn cứ vào số ngày nghỉ ốm ghi trên giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ giải quyết.

Số ngày nghỉ ốm trước ngày 1/5/2012, mức trợ cấp ốm đau tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng; số ngày nghỉ ốm từ ngày 1/5/2012 trở đi, mức trợ cấp ốm đau được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đang hưởng trợ cấp thai sản trước ngày 1/5/2012 mà từ ngày 1/5/2012 trở đi còn thời hạn hưởng trợ cấp thì căn cứ thời gian nghỉ việc hưởng chế độ để giải quyết.

Thời gian hưởng trợ cấp thai sản trước ngày 1/5/2012, mức hưởng trợ cấp thai sản tính theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản từ ngày 1/5/2012 được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.

Khoản trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức lương tối thiểu chung tại tháng sinh con hoặc tháng nhận nuôi con nuôi.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng tính hưởng từ 1/5/2012

Từ khóa: Chế độ thai sản , chế độ ốm đau