(Chinhphu.vn) – Ông Trần Ngọc Thái (tỉnh Thái Bình) đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc giải quyết hưởng chế độ thai sản của vợ là bà Vũ Thị Hà, nhân viên Bệnh viện đa khoa Hoàng An, tỉnh Thái Bình.

Ngày 5/8/2011 ông Thái nhận được Văn bản số 253/BHXH – CĐBHXH ngày 1/8/2011 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thái Bình trả lời về việc giải quyết chế độ thai sản của bà Vũ Thị Hà.

Theo nội dung Công văn này thì tính đến ngày 7/1/2011 bà Hà nghỉ sinh con và thời gian tham gia BHXH là 5 tháng không tính thời gian truy đóng BHXH. Do vậy, theo quy định bà Hà chưa đủ thời gian tham gia đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản.

Không đồng ý với nội dung Văn bản trả lời của BHXH tỉnh Thái Bình, ông Thái đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp về trường hợp của vợ ông.

Về vấn đề trên, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Thái Bình, trường hợp của bà Vũ Thị Hà, Bệnh viện Đa khoa Hoàng An đã đăng ký báo tăng đối tượng tham gia BHXH từ tháng 8/2010 và đến khi sinh con đã đóng BHXH được 7 tháng (từ tháng 6 đến tháng 12/2010, trong đó có truy đóng 2 tháng). Căn cứ quy định của pháp luật về BHXH hiện hành, thì bà Vũ Thị Hà trước khi sinh con đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Với nội dung nêu trên, ngày 5/3/2012 BHXH Việt Nam đã có Công văn số 739/BHXH – CSXH yêu cầu BHXH tỉnh Thái Bình kiểm tra, nếu sổ BHXH thể hiện thời gian đóng BHXH đủ 6 tháng trở lên thì hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa Hoàng An giải quyết chế độ thai sản đối với bà Vũ Thị Hà và thực hiện quyết toán theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH Việt Nam đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

Mức hưởng chế độ thai sản

Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

Quy định về hợp đồng lao động và chế độ thai sản

Từ khóa: chế độ thai sản