(Chinhphu.vn) – Bà Lê Thị Hoa (TP. Hồ Chí Minh) có chồng là ông Nguyễn Văn Thắng, nhập ngũ năm 1972 bị nhiễm chất độc hóa học. Năm 1984 vợ chồng bà Hoa sinh con nhưng bị dị tật và chết năm 2002. Năm 2011 bà Hoa có làm hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho chồng bà nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Hoa đề nghị cơ quan chức năng cho biết chồng bà có được hưởng chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không?

Về vấn đề này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Theo bản khai cá nhân của ông Nguyễn Văn Thắng được lập ngày 25/5/2011 và Giấy chứng nhận số 1003/UBND-VX ngày 22/8/2012 của UBND quận Tân Bình thì ông Thắng có con là Nguyễn Lê Thành bị dị dạng, dị tật.

Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 7/4/2009 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ, ngày 27/8/2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh đã hoàn chỉnh thủ tục giới thiệu ông Thắng đến Hội đồng Giám định Y khoa để giám định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

Ngày 4/10/2012, Hội đồng Giám định Y khoa TP. Hồ Chí Minh có biên bản số 0377/2012/6HH-GĐYK kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của ông Thắng là 61%.

Tuy nhiên, trước đó ngày 17/9/2012 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có Công văn số 3283/LĐTBXH-NCC thông báo Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 hết hiệu lực thi hành. Việc lập và xét duyệt hồ sơ sẽ được tiếp tục thực hiện khi các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung mới được ban hành, nên hồ sơ của ông được lưu giữ tại Sở chờ quy định mới.

Ngày 21/3/2013, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục có Công văn số 895/LĐTBXH-NCC thông báo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với những hồ sơ đã hoàn thiện đến trước ngày Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng được Chính phủ ban hành có hiệu lực.

Theo đó, những hồ sơ đang được lưu giữ tại Sở đã được tiến hành giải quyết theo quy định cũ. Ngày 17/4/2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã ra Quyết định số 4408/QĐ LĐTBXH giải quyết chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với ông Nguyễn Văn Thắng, theo đó ông Thắng được hưởng trợ cấp từ ngày 1/4/2013.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Trợ cấp hằng tháng cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Chính sách với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Đối tượng hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học

- Điều kiện hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học

- Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ người HĐKC nhiễm chất độc hóa học

- Chế độ trợ cấp phục vụ người có công

- Chính sách với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

- Hồ sơ xét hưởng trợ cấp bị nhiễm chất độc hóa học

- Về việc xét hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam

Từ khóa: Chất độc hóa học , tỷ lệ suy giảm khả năng lao động