(Chinhphu.vn) - Ông Lưu Minh Thuận có một cơ sở chuyên gia công nhôm sắt inox ở tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg nên cơ sở ngưng hoạt động đã 28 ngày. Tuy nhiên, ông Thuận không thấy được hỗ trợ tiền. Ông đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

UBND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và thông báo kết quả như sau:

Thực hiện Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc quy định đối tượng, mức chi chính sách liên quan đến hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, UBND phường Láng Tròn tiến hành tổ chức rà soát, xét duyệt đối tượng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn phường gồm có 11 nhóm đối tượng lao động gặp khó khăn để hỗ trợ.

Riêng hộ ông Lưu Minh Thuận là hộ kinh doanh chuyên gia công nhôm sắt, inox (có giấy phép đăng ký kinh doanh) nên UBND phường đưa vào danh sách xét duyệt đợt 2 cùng với các đối tượng có đăng ký kinh doanh và được cấp giấy phép kinh doanh trên địa bàn phường Láng Tròn.

Việc ông Lưu Minh Thuận phản ánh, UBND phường Láng Tròn đã tiến hành làm việc và trao đổi với ông Thuận. Trong quá trình làm việc, UBND phường Láng Tròn giải thích cho ông Thuận hiểu thêm về đối tượng được hỗ trợ tiền trong đợt 1 và đối tượng được hỗ trợ tiền đợt 2. Ông Thuận thống nhất cao việc xét duyệt hỗ trợ đợt 1; ông có ý kiến khi nào có kết quả xét duyệt hỗ trợ tiền đợt 2 thông báo cho ông Thuận biết để ông nhận tiền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hỗ trợ , lao động , hộ kinh doanh