(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thanh Tâm (tỉnh Đồng Tháp) làm nghề vác lúa cho nhà máy xay xát lúa, nhưng không được lĩnh tiền trợ cấp khó khăn do COVID-19. Gia đình ông đang nuôi mẹ già bị bệnh, bố ông thì mới qua đời, vợ thì ở nhà làm nội trợ, con còn nhỏ. Ông Tâm hỏi, ông có được tiền hỗ trợ thất nghiệp không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Ông Nguyễn Thanh Tâm làm nghề vác lúa cho nhà máy xay xát lúa. Theo chính sách hỗ trợ lao động tự do của tỉnh Đồng Tháp, thì ông không thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 964/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2021 và Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: lao động tự do