(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Trần Lê Uyên Vy (TP. Đà Nẵng), hiện thành phố Đà Nẵng có chính sách hỗ trợ gói an sinh xã hội cho mỗi hộ dân kể cả người ở trọ là 500.000 đồng/hộ, nhưng gia đình  bà không nhận được gói hỗ trợ này.

Bà Vy được Tổ dân phố giải thích là do gia đình bà có một người bị bệnh tâm thần thuộc diện hỗ trợ theo chính sách bảo trợ của Nhà nước, nên hộ gia đình bà sẽ không được nhận gói an sinh xã hội nữa. Bà Vy hỏi, Tổ dân phố trả lời như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Theo Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 3/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng, tiếp tục hỗ trợ cho hộ dân còn lại (ngoài Quyết định số 2840/QĐ-UBND) mỗi hộ 500.000 đồng. Tất cả hộ dân trên địa bàn thành phố đều được nhận hỗ trợ, trong đó có trường hợp của gia đình bà Vy như đã nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hỗ trợ , đà nẵng , 2903/QĐ-UBND , 2840/QĐ-UBND