(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Ngọc Ý (tỉnh Tiền Giang) hỏi, tiền hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 đợt 15/7/2021 và đợt 3/8/2021 công ty ông đã làm hồ sơ gửi cơ quan chức năng nhưng tới nay ông và các công nhân khác vẫn chưa được nhận. Ông Ý đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang trả lời như sau:

Trường hợp ông Ý ở huyện Tân Phước, thắc mắc về hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Việc hỗ trợ này do doanh nghiệp làm hồ sơ đề nghị, đối với huyện Tân Phước là địa phương có KCN Long Giang với nhiều doanh nghiệp quy mô lớn.

Vừa qua, huyện Tân Phước đã đề nghị hỗ trợ cho trên 20.000 người lao động tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Khi UBND huyện đề nghị về tỉnh phải qua thẩm định hồ sơ, sau đó trình UBND tỉnh để xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ; trong quá trình thẩm định có những trường hợp có sai sót (tình trạng HĐLĐ, danh sách nuôi con nhỏ lập bị trùng,...) do đó có yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lại... nên mất thời gian. Với số lượng hồ sơ đề nghị cả tỉnh trên 75.000 lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã rất cố gắng để giải quyết sớm, hỗ trợ kịp thời cho người lao động, tuy nhiên với số lượng rất lớn thì thời gian giải quyết có chậm, mong ông chia sẻ với tình hình khó khăn chung hiện nay.

Vừa qua, đối với huyện Tân Phước đã chi hỗ trợ hoàn tất cho 7.998 người lao động với số tiền 20,18 tỷ đồng của 7 doanh nghiệp. Các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiếp tục đề nghị phê duyệt cho những trường hợp còn lại.

Chinhphu.vn