(Chinhphu.vn) - Ngày 29/11/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Ảnh minh họa

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu TCTD tăng cường việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; tiết giảm chi phí hoạt động; không tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao của cán bộ, đặc biệt là người quản lý, điều hành và không tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm tài chính 2013 nếu tổ chức tín dụng chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, chưa phân loại nợ và cơ cấu lại nợ theo đúng quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 17/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu.

Tổ chức tín dụng (trừ các ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phẩn có vốn chi phối của Nhà nước) phải cáo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của tổ chức tín dụng để cho ý kiến về việc tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm 2013 trước khi thực hiện.

Cũng tại văn bản này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu, xử lý nợ xấu, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật.

Thanh Hoài

Từ khóa: Ngân hàng