(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 26/2013/TT-NHNN quy định Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ 1/4/2014.

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc ban hành Thông tư nhằm điều chỉnh giảm mức phí dịch vụ thanh toán liên ngân hàng qua Ngân hàng Nhà nước nhằm tác động tới mức phí dịch vụ thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tạo lập mức phí hợp lý đối với người sử dụng dịch vụ thanh toán theo nội dung Đề án thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011.

So với quy định tại Quyết định 50/2007/QĐ-NHNN hiện đang được áp dụng, các mức thu phí tại Thông tư đã được điều chỉnh nhiều.

Cụ thể, miễn phí tham gia (áp dụng mức phí bằng 0) đối với các đơn vị thành viên Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, ngân hàng thành viên của Hệ thống thanh toán bù trừ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hệ thống thanh toán bù trừ). Theo quy định hiện nay, phí tham gia Hệ thống thanh toán bù trừ trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố (Ngân hàng chủ trì tiến hành thu đối với đơn vị thành viên) là 2 triệu đồng/đơn vị thành viên.

Theo Thông tư, mức phí thường niên đối với đơn vị thành viên Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, Hệ thống thanh toán bù trừ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được giảm từ 3 triệu đồng như hiện nay xuống còn 1,5 triệu đồng/ngân hàng thành viên/năm nhằm khuyến khích các chi nhánh tổ chức tín dụng trực tiếp tham gia các hệ thống này.

Bên cạnh đó, mức phí thường niên đối với thành viên Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 12 triệu đồng đã tăng lên 18 triệu đồng/năm/thành viên. Theo Ngân hàng Nhà nước, mức tăng này sẽ tương xứng với sự gia tăng tiện ích cho các thành viên khi hệ thống này được mở rộng ra toàn quốc thay vì chỉ có 5 địa bàn như trước đây và nâng cao tính trách nhiệm và xây dựng đối với Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của các thành viên.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã giảm mức phí giao dịch thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp và Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Đồng thời, áp dụng chính sách ưu đãi phí đối với Lệnh thanh toán qua Tiểu hệ thống thanh toán giá trị cao trước 15h30 hằng ngày nhằm khuyến khích các thành viên/đơn vị thành viên gửi lệnh thanh toán sớm, giúp giảm áp lực xử lý của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng vào thời điểm cuối ngày.

Bên cạnh đó, giảm mức phí thanh toán từng lần qua tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống bù trừ điện tử.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng mức phí thanh toán bù trừ giấy nhằm khuyến khích việc sử dụng chứng từ điện tử trong thanh toán, giảm bớt công việc xử lý thủ công của cả tổ chức tin dụng lẫn Ngân hàng Nhà nước.

Thanh Hoài

Từ khóa: Ngân hàng , phí , thanh toán