(Chinhphu.vn) – Trong thời gian thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long phân công đồng chí Lữ Quang Ngời phụ trách UBND tỉnh đến khi bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.  

Ngày 1/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2019. 

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Vĩnh Long.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Trần Văn Rón, trong thời gian thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long phân công đồng chí Lữ Quang Ngời, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách UBND tỉnh đến khi bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. /.

Từ khóa: Ban Bí thư , quyết định , công tác cán bộ , Bí thư , Chủ tịch , Vĩnh Long , Trần Văn Rón , Nguyễn Văn Quang , Lữ Quang Ngời