(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện tổ chức lại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng căn cứ ý kiến các Bộ và quy định pháp luật hiện hành thực hiện tổ chức lại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng theo hình thức tách Xí nghiệp In tổng hợp để thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bảo đảm công khai, minh bạch, không thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

UBND thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm toàn diện rà soát về số liệu báo cáo, điều kiện đáp ứng việc chia tách, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đối với việc cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hình thành từ Xí nghiệp In tổng hợp sau khi tách từ Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo đúng quy định pháp luật về cổ phần hóa và các văn bản pháp luật liên quan.

Vũ Phương Nhi