(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của cử tri tỉnh Phú Thọ, hiện nay người cao tuổi được hưởng 100% BHYT, nhưng khi đi khám chữa bệnh phải thanh toán thêm một số loại thuốc không trong danh mục được BHYT chi trả. Cử tri đề nghị Bộ Y tế xem xét bổ sung danh mục thuốc được BHYT thanh toán góp phần giảm khó khăn cho người cao tuổi.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Phú Thọ như sau:

Hiện nay, Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT được quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015 ban hành và hướng dẫn danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT.

So với Thông tư số 40/2014/TT-BYT, Thông tư số 30/2018/TT-BYT bổ sung mới 61 thuốc thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, phù hợp với sự phát triển khoa học của công nghiệp dược; Bổ sung dạng dùng của 6 thuốc, mở rộng tuyến sử dụng của 69 thuốc, mở rộng điều kiện thanh toán 10 thuốc, tăng tỷ lệ thanh toán 6 thuốc nhằm tạo điều kiện cho người bệnh có thẻ BHYT tăng cường tiếp cận thuốc điều trị tại tuyến y tế cơ sở như bệnh viện huyện, trạm y tế xã, phường, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại cho người bệnh, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí tiền túi của người bệnh.

Về danh mục thuốc y học cổ truyền, Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/11/2015 ban hành danh mục vị thuốc, chế phẩm thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT hiện có 229 chế phẩm (Tăng 102 chế phẩm) và 349 vị thuốc (Tăng 49 vị thuốc) so với Thông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29/4/2010, được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện có Khoa Y học cổ truyền, kể cả Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Không có bất kỳ quốc gia nào trên Thế giới, Quỹ BHYT có thể chi trả cho toàn bộ các thuốc có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các nước trên Thế giới có Danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng so với mức phí đóng BHYT.

Hiện nay, với mục tiêu đáp ứng ngày càng đầy đủ, chất lượng hơn về nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh có thẻ BHYT, theo định kỳ, Bộ Y tế sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi và bổ sung Danh mục thuốc, trong đó đặc biệt chú trọng việc mở rộng Danh mục thuốc nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và phù hợp với khả năng chi trả của Quỹ BHYT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , danh mục thuốc