(Chinhphu.vn) – Theo quy định, tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình công nghiệp là 20%. Tuy nhiên, cây xanh trong khuôn viên của công trình (lô đất) không bắt buộc phải là dải cây xanh chuyên dụng.

Gửi ý kiến tới Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, cử tri TP Hồ Chí Minh phản ánh, về quy định mật độ cây xanh trong từng lô đất công nghiệp, Ban quản lý thực hiện công tác cấp Giấy phép xây dựng căn cứ nội dung Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng của cấp có thẩm quyền hoặc Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng đối với việc quy hoạch tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình (trong trường hợp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết không có đề cập).

Tuy nhiên, theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”, tại mục 2.8.8 quy định về tỉ lệ tối thiểu đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình là 20% (Bảng 2.8).

Qua thực tiễn quản lý và tiếp thu phản ánh của một số doanh nghiệp, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nếu mật độ xây dựng công trình tối đa trong các lô đất thuê là 70%, thì 30% diện tích còn lại phải đảm bảo bố trí đường giao thông, khoảng lùi xây dựng, hành lang an toàn PCCC và cây xanh. Như vậy, nếu bố trí đất để trồng cây xanh phải đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng tối thiểu 20% là không phù hợp với thực tế và rất khó thực hiện, đối với những doanh nghiệp thuê lô đất nhỏ.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời cử tri TP Hồ Chí Minh như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCXDVN 01:2008 quy định tại Bảng 2.8 Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình công nghiệp là 20%. 

Tuy nhiên, cây xanh trong khuôn viên của công trình (lô đất) không bắt buộc phải là dải cây xanh chuyên dụng nên đường giao thông nội bộ (trong đó có đường giao thông đủ điều kiện cho xe chữa cháy hoạt động theo quy định) và cây xanh trong khuôn viên các lô đất được phép bố trí kết hợp trong phạm vi khoảng lùi của công trình với mật độ xây dựng tối đa 70% là phù hợp với các lô đất xây dựng công trình công nghiệp. Trường hợp các lô đất xây dựng công trình công nghiệp quá nhỏ mà các phương án thiết kế tổng mặt bằng không giải quyết được các điều kiện về phòng cháy chữa cháy thì công trình xây dựng phải giảm mật độ xây dựng xuống dưới 70%.

Theo đó, trong trường hợp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của cấp có thẩm quyền không đề cập tới thiết kế tổng mặt bằng của từng lô đất, thì Chủ đầu tư cần lập quy hoạch chi tiết 1/500 với tổng mặt bằng đảm bảo các nguyên tắc nêu trên; Phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 đã được phê duyệt, đảm bảo đấu nối hạ tầng kỹ thuật và phù hợp về không gian kiến trúc với khu vực xung quanh. 

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: cây xanh , mật độ , khu công nghiệp