(Chinhphu. vn) - Theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì không có quy định cấm nhà thầu đang thực hiện gói thầu tư vấn quản lý dự án tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

 

Ảnh minh họa

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Công Bằng (congbang.satra@...) phản ánh, hiện nay, Công ty của ông đầu tư xây dựng một số dự án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, công ty đã thuê một đơn vị tư vấn thực hiện công tác “Tư vấn quản lý dự án” để quản lý dự án. Nhưng đến giai đoạn chuẩn bị thi công thì cần có đơn vị “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” để giám sát công trình.

Ông Bằng hỏi, đơn vị “Tư vấn quản lý dự án” đang thực hiện có được tham gia thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” cho cùng một dự án hay không?

Giải đáp thắc mắc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì không có quy định cấm nhà thầu đang thực hiện gói thầu tư vấn quản lý dự án tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Về ưu đãi trong đấu thầu

Cũng liên quan đến Nghị định 63/2014/NĐ-CP, ông Trần Đăng Tuân phản ánh, tại khoản 4, Điều 14 về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu quy định:
 
"Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo một trong hai cách sau đây:

- Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi;

- Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi".

Theo ông Tuân hiểu, việc ưu đãi chỉ được thực hiện trong quá trình xét thầu và bằng 1 trong 2 phương pháp: cộng tiền hoặc cộng điểm.

Nhưng tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về ưu đãi với đấu thầu trong nước quy định: "Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu".

Ông Tuân hỏi, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã quy định ưu đãi (cho nhà thầu cấp nhỏ) và nhà thầu lớn có được tham gia đấu thầu không? Quy định nêu trên của Nghị định 63/2014/NĐ-CP có phù hợp Luật Đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại  khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, đối với các gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng thì chỉ các nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp được phép tham gia đấu thầu.

Chinhphu.vn