(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, cử tri TP. Hà Nội đề nghị có chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất ở cho đối tượng là anh, chị, em ruột của liệt sĩ.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri TP. Hà Nội như sau:

Tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công;...”.

Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ) đã quy định cụ thể đối tượng, mức ưu đãi về tiền sử dụng đất như sau:

- Thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ cải thiện nhà ở, tiền sử dụng đất, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

- Thân nhân liệt sĩ nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, giao đất thì được hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất; cụ thể: Hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều hộ ở; hỗ trợ toàn bộ tiền sử dụng đất đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng; hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất đối với thân nhân của liệt sĩ nếu mua nhà ở một tầng hoặc nhà ở nhiều tầng có một hộ ở.

Căn cứ các quy định trên, chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất (đối tượng, mức miễn, giảm) đối với người có công với cách mạng là thân nhân liệt sĩ được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành (do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành).

Theo đó, đối tượng thân nhân liệt sĩ quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

Chinhphu.vn