(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Bằng (Quảng Ninh), tháng 6/2016, ông Bằng liên hệ với cơ quan BHXH địa phương thì được trả lời hiện chưa có văn bản hướng dẫn về việc chi trả chế độ trợ cấp thai sản khi vợ sinh con đối với lao động nam.  Ông Bằng đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp về vấn đề này.

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Thực hiện Công văn số 5435/BHXH-CSXH ngày 31/12/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 từ ngày 1/1/2016, Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo Luật BHXH, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn và triển khai thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động theo đúng quy định.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Bằng, là người lao động tại Công ty TNHH một thành viên Khách sạn du lịch Công đoàn Hạ Long có vợ sinh con. Do đơn vị chưa nộp hồ sơ cho người lao động và danh sách đề nghị nên cơ quan BHXH chưa có căn cứ giải quyết.

Ngày 24/8/2016, Công ty TNHH một thành viên Khách sạn du lịch Công đoàn Hạ Long đã nộp hồ sơ và BHXH TP. Hạ Long đã thực hiện giải quyết và chi trả chế độ thai sản khi vợ sinh cho ông Nguyễn Văn Bằng (bao gồm cả thời gian khi vợ sinh con và trợ cấp 1 lần trong trường hợp vợ không tham gia BHXH) số tiền là 3.318.200 đồng theo đúng quy định của Luật BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Trợ cấp thai sản , vợ sinh con , BHXH