(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của bà Phương Lan (TPHCM), Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định, bằng cao cấp lý luận chính trị-hành chính được thay thế chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính. Bà Lan hỏi, bà có bằng trung cấp lý luận chính trị-hành chính thì có được thay thế chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch cán sự không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư số 11/2014/TT-BNV, tiêu chuẩn bồi dưỡng đào tạo đối với ngạch cán sự là có bằng tốt nghiệp cao đẳng, có chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch cán sự, có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 1, có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Do đó, hiện nay về tiêu chuẩn ngạch cán sự không quy định tương đương với chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch cán sự.

Chinhphu.vn

Từ khóa: cán sự , chứng chỉ , quản lý nhà nước