(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, hiện tỉnh Sóc Trăng còn nhiều người có công với cách mạng cần được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở để ổn định đời sống. Đoàn Đại biểu đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 về việc hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình, ngày 26/4/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Trên cơ sở đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các địa phương triển khai theo đúng quy trình, quy định.

Tính đến tháng 6/2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tiến hành thẩm định danh sách và phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương đã và đang triển khai việc hỗ trợ cho trên 300.000 hộ gia đình với khoản ngân sách trên 8.000 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành việc hỗ trợ giai đoạn 1 với 80.000 hộ được hỗ trợ với kinh phí là 2.758 tỷ đồng.

Tại phiên họp Chính phủ ngày 4/7/2017, Chính phủ đã thống nhất bổ sung 8.140 tỷ đồng hỗ trợ 313.707 hộ (Tổng cộng cả 2 đợt là trên 11.000 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 410.000 hộ). Mặt khác, việc kiểm tra tình hình thực hiện chính sách nhà ở cũng được lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện thông qua việc phối hợp với các bộ, ngành làm việc tại nhiều địa phương như: Phú Thọ, An Giang, Long An, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh…

Đồng thời, năm 2014, Quốc hội cũng đã thông qua Luật Nhà ở, trong đó cũng đã quy định người có công với cách mạng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, cụ thể hóa những mục tiêu, quan điểm của Đảng trong công tác chăm lo, hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đối với các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chính sách này.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Nhà ở , người có công