(Chinhphu.vn) – Tại khu vực thành phố, thị xã, diện tích sử dụng của cơ sở giáo dục đạt 6m2/học sinh đối với học sinh phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); số học sinh tối đa 35 học sinh/lớp (tiểu học); 45 học sinh/lớp (trung học cơ sở, trung học phổ thông).

Bà Nguyễn Thị Kim Long (Đồng Nai) công tác tại trường phổ thông nhiều cấp học, tổng diện tích sàn xây dựng 23.706,24m2, gồm các hạng mục: Nhà tiếp khách 676m2; khối hành chính 1.728m2; ba khối lớp học 10.609m2; khối nhà thi đấu 1.056m2; khối ký túc xá-căng tin 5.964,84m2; hồ bơi 300m2; nhà bảo vệ 12,4m2; nhà xe 3.360m2.

Bà Long đề nghị được hướng dẫn cách tính số học sinh tối đa của trường theo tiêu chí diện tích sử dụng tối thiểu tại Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 để trường đạt tiêu chuẩn cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, khu vực thành phố, thị xã, diện tích sử dụng của cơ sở giáo dục đạt 6m2/học sinh đối với học sinh phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); số học sinh tối đa 35 học sinh/lớp (tiểu học); 45 học sinh/lớp (trung học cơ sở, trung học phổ thông).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27/5/2020 quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, theo đó quy định cụ thể về quy mô trường, lớp, tiêu chuẩn cơ sở vật chất (quy định các hạng mục của cơ sở giáo dục) và định mức diện tích sàn xây dựng đối với từng hạng mục.

Đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Long nghiên cứu, tham khảo để tính toán quy mô học sinh của trường.

Chinhphu.vn

Từ khóa: phổ thông , diên tích , học sinh