(Chinhphu.vn) –  Trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày thì gói thầu này được coi là có thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng để làm cơ sở đưa ra mức yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.


Ông Chu Đức Huyên (Bắc Ninh) chuẩn bị mời thầu gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 360 ngày. Ông Huyện hỏi, theo quy định thì yêu cầu phần năng lực tài chính gói thầu có 2 công thức tính cho 12 tháng trở lên và dưới 12 tháng, vậy gói thầu đơn vị ông tính theo công thức 12 tháng trở lên hay phải đủ 365 ngày mới được tính 12 tháng?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày thì gói thầu này được coi là có thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng để làm cơ sở đưa ra mức yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: gói thầu , thời gian , hợp đồng