(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Bản (Bình Định) là cán bộ không chuyên trách xã, đóng BHXH bắt buộc. Ông đăng ký thêm công việc làm nhân viên kinh doanh của Công ty Mobiphone, nhưng Công ty yêu cầu ông ký hợp đồng và đóng BHXH bắt buộc.

Chưa có quy định về miễn trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Ông Bản hỏi, ông cắt đóng BHXH ở xã để đóng BHXH tại Công ty có được không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, Khoản 7 Điều 11 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Pháp luật về BHXH chưa có quy định về miễn trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (không phải là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động) khi đồng thời có giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Do vậy, ông Bản vẫn tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc đối với nhóm người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đóng BHXH , hợp đồng lao động , cán bộ không chuyên trách