(Chinhphu.vn) - Con trai của ông Lê Quốc Vũ (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) sống với một cô gái, không đăng ký kết hôn và đã sinh một cháu bé, hiện cháu được 2 tuổi. Mẹ cháu bé đã làm giấy tờ giao con cho gia đình ông Vũ.

Khi ông Vũ làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu, địa phương yêu cầu phải có Giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ cháu bé. Ông Vũ muốn được biết gia đình cần làm thủ tục như thế nào để đăng ký khai sinh cho cháu ông.

Theo hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng, việc đăng ký khai sinh cho trẻ được thực hiện theo Điều 13, 14, 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; cụ thể, trình tự, thủ tục như sau:

- Nộp Giấy chứng sinh (nếu không có Giấy chứng sinh thì thay thế giấy tờ của người mẹ đã cam đoan);

- Xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn);

Trường hợp cha, mẹ trẻ không có đăng ký kết hôn (nếu không xác định được người cha) thì đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú.

Nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác có quyền đi khai sinh cho trẻ.

Đối với trường hợp gia đình ông Lê Quốc Vũ, con trai ông Vũ phải đến UBND cấp xã nơi cư trú để làm thủ tục nhận con, kết hợp với việc đăng ký khai sinh cho trẻ theo quy định tại khoản a điểm 4 mục 2 Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Hướng dẫn đăng ký lại giấy khai sinh

- Thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn

- Thủ tục đăng ký lại khai sinh

- Quy định về nơi đăng ký khai sinh

- Làm khai sinh cho con khi bố mẹ chưa có giấy đăng ký kết hôn

- Việc khai sinh cho con ngoài giá thú

Từ khóa: Đăng ký khai sinh