(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Trần Minh Thư (TPHCM) có trường hợp 1 lao động nữ làm việc tại Công ty từ ngày 29/1/2019 đến nay, nhưng Công ty chưa báo tăng lao động vì người lao động này vẫn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp, chưa muốn ký hợp đồng lao động. Bà Thư đề nghị cơ quan BHXH hướng dẫn để giải quyết trường hợp này.

Về vấn đề này, BHXH TPHCM trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định đối tượng đóng BHXH bắt buộc gồm:

“a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn”.

Đối chiếu quy định trên thì người lao động có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Trường hợp người lao động sau thời gian thử việc và được tiếp tục làm việc mà không ký hợp đồng lao động là vi phạm quy định theo Luật Lao động.

Mặt khác trong trường hợp người lao động đã hưởng xong trợ cấp thất nghiệp mới truy đóng BHXH thì vẫn phải bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp do thuộc trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Chinhphu.vn


Từ khóa: trợ cấp thất nghiệp , BHXH , bảo hiểm thất nghiệp