(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Phú Thạnh (Bình Thuận) có 3 phân xưởng sản xuất chế biến hàng thủy hải sản, nông sản đông lạnh xuất khẩu, trong đó có 1 phân xưởng chế biến hàng nông sản đông lạnh từ sơ chế làm sạch cho đến lên khuôn cấp đông (đông lạnh).

Mức lương hiện tại áp dụng cho công nhân là 1,12 x 2.700.000đ = 3.024.000đ/tháng (đóng BHXH, BHYT, BHTN) theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP. Đặc điểm điều kiện làm việc của công nhân tại phân xưởng chế biến hàng nông sản này cũng giống như thủy sản phải đứng suốt ca, thường xuyên tiếp xúc với nước để rửa sạch.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nguyễn Thị Thùy Trang hỏi, công nhân chế biến hàng nông sản đông lạnh có được xét là công nhân làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại không? Mức lương hiện tại Công ty TNHH Phú Thạnh áp dụng cho nhóm công nhân này như trên có sai không? Cơ quan BHXH tỉnh Hậu Giang không giải quyết cho nhóm công nhân này được nghỉ ốm 40 ngày/năm có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Việc trả lương cho người lao động căn cứ vào thang lương, bảng lương của Công ty TNHH Phú Thạnh xây dựng. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương được quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Bà Trang có thể liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang để đề nghị Sở kiểm tra tình hình thực tế tại Công ty TNHH Phú Thạnh xem xét trả lời.

Chức danh nghề “chế biến hàng nông sản đông lạnh” chưa được xếp là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong Danh mục nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Do vậy, để công nhận chức danh nghề “chế biến hàng nông sản đông lạnh” là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tương tự như chức danh nghề, công việc “chế biến thủy, hải sản đông lạnh” với điều kiện lao động phải đứng suốt ca làm việc, thường xuyên tiếp xúc với nước lạnh, nơi làm việc lầy lội, ẩm ướt, bà Trang cần đề nghị Công ty TNHH Phú Thạnh lập hồ sơ và số liệu đo điều kiện lao động gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

Chinhphu.vn