(Chinhphu.vn) – Bà Nghiêm Thị Lý (tom_mydqt2@...) hỏi: Tôi làm văn thư, thủ quỹ xã, là cán bộ bán chuyên trách, làm việc 8h/ngày, sắp sinh con. Khi nghỉ sinh con, tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Về vấn đề này, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Luật BHXH quy định hai loại hình BHXH là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Theo đó, BHXH bắt buộc thực hiện từ ngày 1/1/2007 áp dụng đối với cán bộ, công chức, quân nhân, công an nhân dân và người lao động có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên với 5 chế độ (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất).

BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 1/1/2008 áp dụng đối với những người trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với 2 chế độ hưu trí và tử tuất. Theo Luật BHXH và Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì cán bộ không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Trường hợp bà Nghiêm Thị Lý là cán bộ không chuyên trách cấp xã, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà thuộc thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 157 của Bộ luật Lao động năm 2012, khi bà Lý sinh con được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Tuy nhiên, do bà Lý không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên trong thời gian nghỉ khi sinh con bà Lý không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Vụ BHXH (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản 6 tháng

- Mức tiền lương để tính hưởng trợ cấp thai sản

- Đóng BHXH 6 tháng, được hưởng trợ cấp thai sản

- Tính thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

- Giải quyết chế độ khi trùng thời gian nghỉ sinh con và nghỉ ốm