(Chinhphu.vn) – Ông Phùng Văn Huấn (Hà Nội) nhập ngũ tháng 6/1977, xuất ngũ năm 1990, quân hàm thượng uý. Năm 2005, ông và nhiều quân nhân xuất ngũ được tặng Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba nhưng không được nhận tiền thưởng.

Ông Huấn đã nhiều lần hỏi cán bộ phụ trách lĩnh vực chính sách thương binh – xã hội tại địa phương và được trả lời, các trường hợp như của ông thì Huân chương không kèm theo tiền thưởng. Ông Huấn đề nghị được giải đáp về vấn đề này.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trả lời vấn đề này như sau:

Mức tiền thưởng và chế độ ưu đãi đối với cá nhân, tập thể khi được tặng thưởng Huân chương các loại được quy định tại Điều 70 Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ (hết hiệu lực thi hành từ 1/6/2010) và hiện nay quy định tại Điều 72 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ 1/6/2010).

Theo đó, tại các Khoản 6, 7, 8; Điều 70 Nghị định số 121/2005/NĐ-CP quy định, cá nhân được tặng hoặc truy tặng các loại Huân chương sau đây được thưởng:

- Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng 3.000.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

- Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng: 2.500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

- Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Huân chương Dũng cảm, được tặng Huân chương, Bằng Huân chương, giấy chứng nhận và mức tiền thưởng 1.500.000 đồng (hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương).

Tại các Điểm e, g, h; Khoản 1, Điều 72 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định, cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại được tặng Bằng, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:

- “Huân chương Lao động” hạng Nhất, ''Huân chương Chiến công'' hạng Nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất: 9,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- “Huân chương Lao động” hạng Nhì, ''Huân chương Chiến công'' hạng Nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”: 7,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- “Huân chương Lao động” hạng Ba, ''Huân chương Chiến công'' hạng Ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Ba và “Huân chương Dũng cảm”: 4,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Như vậy, đối với cá nhân khi được tặng Huân chương các loại có tiền thưởng kèm theo kể từ khi Nghị định số 121/2005/NĐ-CP có hiệu lực.

Các hình thức khen thưởng trước đó không có tiền thưởng kèm theo. Tiền thưởng kèm theo Huân chương chiến công của ông (nếu có) do Bộ Quốc phòng là đơn vị trình khen chi trả.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Huân chương , huy chương , khen thưởng