(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Hoàng Xuân Tửu, giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics (TP. Hải Phòng) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với trường hợp của ông và cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Theo phản ánh của ông Tửu, tại Văn bản số 7515/VPCP-KGVX ngày 27/10/2009 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến “đồng ý giữ nguyên loại hình trường công lập của trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics và giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan sắp xếp phù hợp trong mạng lưới các trường đại học, cao đẳng nói chung và cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công Thương nói riêng…”.

Đến ngày 31/12/2009, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 373/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về sắp xếp, cổ phần hoá một số tổng công ty, công ty Nhà nước, trong đó có nội dung, “không chuyển trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics về Bộ Công Thương quản lý… Giao Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam quản lý Trường này”.

Ông Tửu hỏi, với mô hình hiện nay, trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics có thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế không? Cán bộ, giảng viên Nhà trường có thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP không?

Vấn đề ông Tửu hỏi, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Ngày 14/7/2015 Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3070/BNV-TCBC trả lời Công văn số 40/VTC-TH ngày 27/5/2015 của trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam về đối tượng, phạm vi điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Theo đó, căn cứ khoản 2, Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP quy định phạm vi điều chỉnh là các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics trực thuộc Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Do vậy, trường hợp ông Hoàng Xuân Tửu và cán bộ, giảng viên của trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tinh giản biên chế , giảng viên , 108/2014/NĐ-CP