(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Ngọc Nam (ngocnam.cic@...) hỏi: Phòng thuộc UBND huyện được giao làm chủ đầu tư công trình xây dựng, nhưng Phòng chỉ có 1 cán bộ chuyên ngành xây dựng thì có thể thành lập Ban quản lý dự án không? Phòng này chuyên môn không phải là xây dựng, nhưng là Chủ đầu tư nên phải ký tên, đóng dấu vào bản vẽ thi công, như vậy có được không?

Vấn đề ông Nam hỏi, ông Bùi Trung Dung, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chỉ khi Chủ đầu tư xây dựng có đủ năng lực thì mới được thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp công trình có giá trị dưới 7 tỷ đồng, Chủ đầu tư không phải thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mà được sử dụng bộ máy để thực hiện quản lý đầu tư xây dựng.

Việc Chủ đầu tư ký và đóng dấu phê duyệt bản vẽ không có nghĩa là hồ sơ bản vẽ đó mới là thiết kế đúng. Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, "ai" làm ra sản phẩm thì "người đó" chịu trách nhiệm về sản phẩm đó. Luật còn quy định cho phép người sản xuất thực hiện và công bố sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy.

Do vậy, Chủ đầu tư ký và đóng dấu vào bản vẽ không làm giảm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức thiết kế mà chỉ là thủ tục nghiệm thu và nhận trách nhiệm của Chủ đầu tư đối với nhà thầu ở bước sau và trách nhiệm với xã hội của Chủ đầu tư đã được quy định. Không có quy định nào của pháp luật yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng công trình phải có năng lực về hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Ban quản lý dự án công trình