(Chinhphu.vn) – Bà Lê Thị Thu (Hà Nam) hỏi: Chương trình khuyến mại rút thăm trúng thưởng để tặng quà cho khách hàng qua facebook (phạm vi toàn quốc) thì có cần đăng ký với Bộ Công Thương không hay chỉ cần thông báo? Công ty của bà cần thông báo 1 lần để thực hiện định kỳ 1 tháng/lần hay mỗi lần đều phải thông báo riêng?

Về vấn đề này, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định hiện hành, việc Công ty của bà Lê Thị Thu “tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng cho khách hàng qua facebook” là hoạt động khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC. Trước khi thực hiện mỗi chương trình khuyến mại, Công ty phải đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định hiện hành.

Chinhphu.vn

Từ khóa: khuyến mại , rút thăm trúng thưởng , facebook