(Chinhphu.vn) - Ông Đoàn Quang Huy (Hà Nội) hỏi: Công ty cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM) có 51% vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, vậy khi Tập đoàn lựa chọn nhà thầu gói thầu phần mềm/thiết bị tin học theo hình thức chào hàng cạnh tranh/đấu thầu rộng rãi thì PIACOM có được tham gia đấu thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

Đối với câu hỏi của ông Huy, khi tham dự thầu gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu phải đáp ứng quy định nêu trên.

Theo đó, nếu Công ty cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex tham dự thầu gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là chủ đầu tư, bên mời thầu sẽ được đánh giá là không đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Bảo đảm cạnh tranh , đấu thầu