(Chinhphu.vn) - Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

Theo phản ánh của bà Hồng Minh Nhựt (Cà Mau), vào năm 2000 gia đình bà có ký giấy xác nhận cho UBND xã mượn đất xây trường học, nay UBND xã yêu cầu gia đình bà ký giấy để đăng ký quyền sử dụng đất cho trường.

Bà Nhựt hỏi, có quy định nào bắt buộc gia đình bà phải tách thửa đất đó không? Khi tách quyền sử dụng đất như vậy những thỏa thuận trong giấy xác nhận trước của gia đình bà với UBND xã còn giá trị không?

Về vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

Tại Điều 53 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"Điều 53. Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng".

Căn cứ quy định nêu trên, các khác có liên quan của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành và thực tế vụ việc, đề nghị bà Nhựt nghiên cứu, liên hệ với UBND huyện nơi có đất để được giải đáp, hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn


Từ khóa: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , Luật Đất đai , giao đất