(Chinhphu.vn) – Ông nội của ông Đinh Tấn Dũng (Quảng Ngãi) tham gia cách mạng rất sớm và đã mất trước năm 1945. Ông Dũng chỉ biết thông tin do bà nội kể lại là ông nội mất khi tham gia cách mạng và qua lời kể của người tham gia cách mạng cùng thời với ông (được trích trong lịch sử đảng bộ Xã Tịnh Thọ).

Ông Dũng hỏi, nay ông có thể làm được chính sách người có công cho ông nội không và thủ tục thực hiện như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì Lịch sử Đảng bộ từ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản, có ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng, thuộc căn cứ xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần từ ngày 30/6/1999 trở về trước.

Trường hợp ông nội của ông tham gia hoạt động cách mạng nếu được Lịch sử Đảng bộ xã Tịnh Thọ (Lịch sử đảng bộ đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và xuất bản) ghi nhận thời gian tham gia hoạt động cách mạng của ông nội thì thuộc giấy tờ làm căn cứ xem xét xác nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945. Đề nghị ông cung cấp giấy tờ, tài liệu, liên hệ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi để được xem xét, hướng dẫn trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Người có công , hoạt động cách mạng