(Chinhphu.vn) – Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm/lần.

Ông Vũ Đình Thành (tỉnh Hà Nam) hỏi, người lao động ở các công ty tại khu công nghiệp nếu không có nhu cầu sử dụng hết ngày phép trong năm thì có được thanh toán không? Tối đa được trả lương cho bao nhiêu ngày phép? Nếu không có sự thoả thuận giữa 2 bên mà người sử dụng lao động có hành vi ép người lao động sử dụng ngày phép thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Trường hợp trong 1 năm công ty chỉ trả lương cho 4 ngày phép, còn nhiều hơn sẽ không trả thì có vi phạm quy định pháp luật không? Hình thức xử phạt công ty như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về việc không nghỉ hết ngày nghỉ hàng năm: Tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động quy định: Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

Tại Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động quy định: Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

Tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động quy định: Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm/lần.

Người lao động làm việc trên 12 tháng, người lao động không sử dụng hết ngày nghỉ hàng năm sẽ nằm trong các trường hợp:

- Người lao động chưa nghỉ phép năm do thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ gộp ngày nghỉ hàng năm. Trường hợp này, người lao động phải được nghỉ phép năm theo lịch đã thỏa thuận.

- Người sử dụng lao động không bố trí lịch nghỉ phép hàng năm, hoặc bố trí nhưng không thông báo cho người lao động thì người sử dụng lao động phải trả ít nhất bằng 300% tiền lương của những ngày đi làm nói trên (chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương)

- Người sử dụng lao động đã thống nhất với người lao động, bố trí lịch nghỉ hàng năm và thông báo trước cho người lao động nhưng người lao động không có nhu cầu nghỉ, tự nguyện đi làm vào những ngày này, thì người sử dụng lao động chỉ trả nguyên lương cho những ngày làm việc đó.

- Người sử dụng lao động đã thống nhất với người lao động, bố trí lịch nghỉ hàng năm và thông báo cho người lao động biết nhưng sau đó lại huy động người lao động đi làm vào những ngày này và được người lao động đồng ý thì người sử dụng lao động phải trả ít nhất bằng 300% tiền lương của những ngày đi làm nói trên (chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương).

Về hành vi ép người lao động sử dụng ngày phép

Về hành vi ép người lao động sử dụng ngày phép, nội dung câu hỏi không thể hiện rõ việc “ép” là như thế nào. Việc người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ phép năm phù hợp với quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều 11 Bộ luật Lao động.

Về hành vi phát ngôn sẽ trả lương 4 ngày phép, còn nhiều hơn sẽ không trả. Nội dung câu hỏi không thể hiện rõ hành vi. Các trường hợp sau sẽ vi phạm quy định của pháp luật:

- Trường hợp người sử dụng lao động không cho người lao động nghỉ hàng năm sẽ vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 111 Bộ luật Lao động, bị xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Trường hợp người sử dụng lao động đã bố trí lịch nghỉ hàng năm sau đó huy động người lao động đi làm, được người lao động đồng ý nhưng người sử dụng lao động trả lương không đủ theo quy định pháp luật sẽ vi phạm Điều 97 Bộ luật Lao động, sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ.

Chinhphu.vn