(Chinhphu.vn) – Một trong các nguyên tắc thương thảo hợp đồng là không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Công ty ông Nguyễn Quang Tiến (Hà Nội) tham gia dự thầu gói thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, trong đó có hạng mục cung cấp cột đèn chiếu sáng.

Hồ sơ dự thầu công ty ông chào hạng mục cột đèn chiếu sáng có nguồn gốc xuất xứ do công ty A sản xuất. Khi đánh giá công ty ông được xếp hạng thứ nhất và được mời thương thảo hợp đồng.

Tuy nhiên, khi thương thảo hợp đồng, bên mời thầu yêu cầu cột đèn phải có xuất xứ do công ty B sản xuất.

Ông Tiến hỏi, việc yêu cầu của bên mời thầu có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không? Quá trình thương thảo hợp đồng chỉ được thương thảo nội dung gì?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các nguyên tắc thương thảo hợp đồng là không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với câu hỏi của ông Tiến, trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, tài chính và được xếp thứ nhất, mời vào thương thảo hợp đồng thì việc thương thảo phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn