(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Sa (TP. Hồ Chí Minh) làm việc tại ngân hàng được 6 năm, đóng đầy đủ BHXH. Tháng 5/2015, bà Sa bắt đầu nghỉ thai sản, nhưng sau khi sinh 1 tháng thì con bà bị chết. Bà Sa đã nộp Giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan đến việc trợ cấp thai sản từ trước đó, vậy, bà được lĩnh trợ cấp thai sản thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Sa như sau:

Tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH quy định: Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh; nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định, thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 113 Luật BHXH quy định hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh mà con chết phải có Giấy báo tử. Do bà đã nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho cơ quan BHXH trước khi con bà chết, để có cơ sở xem xét, đề nghị bà bổ sung Giấy chứng tử của con cho cơ quan BHXH nơi bà đã nộp hồ sơ thai sản lần trước.

Chinhphu.vn