(Chinhphu.vn) – Ông Đặng Nam (Tây Ninh) là công an viên tại xã từ năm 1998 đến năm 2014. Tháng 12/2014 đến nay, ông được xã điều động về làm Bí thư ấp. Ông Nam hỏi, trường hợp của ông có được hưởng chế độ theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định: “Phó Trưởng Công an xã và công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần,cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng…”.

Trường hợp ông Nam là công an viên, có thời gian công tác tại xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh từ năm 1998 đến 2014 (trên 15 năm công tác) được hưởng trợ cấp một lần.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Công an xã , trợ cấp