(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Công Linh (Gia Lai) nhập ngũ tháng 2/1975, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4/1975, tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1983-1986. Ông công tác liên tục trong quân đội đến khi nghỉ hưu.

Ông Linh không phải hội viên hội cựu chiến binh và hiện có thẻ BHYT mã HT3. Ông hỏi, ông có thể đổi thẻ BHYT sang mã HT2 không? Nếu được thì hồ sơ cần những gì? Có cần phải là hội viên hội cựu chiến binh mới được đổi và nhận thẻ BHYT mã HT2 không? 

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, trường hợp 1 người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh, trường hợp của ông, nhập ngũ từ tháng 2/1975, công tác liên tục trong quân đội đến khi nghỉ hưu. Vì vậy, ông được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh có ký hiệu là HT2 (được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , cựu chiến binh , mã quyền lợi