(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Công Thương rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất, bởi theo ý kiến các cử tri các quy định hiện nay chưa đầy đủ, gây khó khăn trong triển khai thực hiện quản lý nhà nước về hóa chất.

Bộ Công Thương trả lời ý kiến cử tri tỉnh Hà Tĩnh về vấn đề này như sau:

Để công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hóa chất đi vào nề nếp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh an toàn, hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khoẻ, tài sản, tính mạng con người, bảo vệ môi trường và đảm bảo các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được kịp thời, Bộ Công Thương đã tích cực rà soát và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất. Trong năm 2013, Bộ Công Thương đã xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất:

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

- Chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 về quản lý phân bón.

- Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 5/8/2013 quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Thông tư số 07/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 quy định việc đăng ký sử dụng hoá chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

- Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học đã được gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, và đang tiếp thu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

- Đang xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định và hướng dẫn chi tiết về kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

- Đang tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn thiết lập khoảng cách an toàn hóa chất, đã ban hành Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Các văn bản quy phạm pháp luật trên sẽ là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện quản lý nhà nước về hóa chất chặt chẽ và đầy đủ hơn, đảm bảo tốt hơn nữa an toàn hóa chất trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất công nghiệp.

Chinhphu.vn