(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Văn Trường (tỉnh Điện Biên) nhập ngũ tháng 2/1986. Tháng 12/1986, ông về Đại đội trinh sát tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Tháng 9/1988, ông chuyển về Trung đoàn Thiết giáp, Quân khu 3. Tháng 5/1989, ông xuất ngũ và chuyển thẳng đi học tại trường Trung học Giao thông vận tải khu vực I.

Tháng 12/1991, ông Trường tốt nghiệp, nhưng không xin được việc nên làm kinh doanh tự do. Năm 2003, ông thành lập công ty TNHH và đóng BHXH từ tháng 7/2005 đến nay.

Ông Trường hỏi, ông có được hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ không? Nếu được hưởng trợ cấp thì thời gian ông công tác ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn có được quy đổi thành 1,5 năm đóng BHXH không? Thời gian ông học ở trường Trung học Giao thông vận tải khu vực I có được cộng để tính là thời gian công tác có đóng BHXH không?

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời ông Phạm Văn Trường như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, theo phản ánh, ông nhập ngũ tháng 2/1986, xuất ngũ tháng 5/1989 có thời gian tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tại Biên giới phía Bắc (thuộc đơn vị b1/c23/f327) nếu hiện nay không thuộc diện đang công tác hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có tham gia BHXH bắt buộc hoặc đang hưởng lương hưu, chế độ bệnh binh, chế độ mất sức lao động hàng tháng thì thuộc đối tượng được xét hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Thời gian tính hưởng trợ cấp theo Quyết định nêu trên là thời gian công tác thực tế trong quân đội (không quy đổi).

Theo đơn trình bày, ông xuất ngũ chuyển thẳng đi học, không thuộc diện được cơ quan, đơn vị cử đi học sau đó tiếp tục về cơ quan, đơn vị công tác. Do đó, thời gian đi học tại trường Trung học Giao thông vận tải khu vực I không được cộng nối với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH.

Chinhphu.vn