(Chinhphu.vn) – Ông Vũ Hoàng Khôi (TPHCM) hỏi, thời điểm chủ đầu tư được tiến hành đưa sản phẩm căn hộ du lịch (condotel) vào kinh doanh là khi nào? Có áp dụng theo Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Thời điểm và điều kiện chủ đầu tư được đưa căn hộ du lịch (condotel) vào kinh doanh các dịch vụ du lịch (cho thuê…) phải tuân thủ các quy định của pháp luật về du lịch.

Thời điểm, điều kiện chủ đầu tư được bán căn hộ du lịch (condotel) phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và phải phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các văn bản liên quan về phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Condotel , căn hộ du lịch , dịch vụ , kinh doanh