(Chinhphu.vn) –  Bà Nguyễn Thị Thủy nhập viện Bệnh viện Bạch Mai, Khoa Y học hạt nhân ngày 5/1/2015, ra viện ngày 24/2/2015, thanh toán ra viện ngày 25/2/2015. Tổng số tiền thanh toán là 15.847.974 đồng, trong đó số tiền đồng chi trả 20% là 14.997.974 đồng.

Bà Thủy vào viện lần thứ hai, điều trị nội trú, được chỉ định phẫu thuật u não tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Bạch Mai, vào viện ngày 25/2/2015, ra viện ngày 20/3/2015, thanh toán ra viện ngày 20/3/2015. Tổng số tiền thanh toán là 28.850.370 đồng, trong đó số tiền đồng chi trả 20% là 8.180.840 đồng.

Bà Thủy hỏi, bà có được lấy giấy chứng nhận đủ điều kiện không phải đồng chi trả cho những lần khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm tài chính 2015 không? Bà có được thanh toán số tiền chênh lệch đồng chi trả 20% vượt quá 6 tháng lương cơ sở của lần điều trị thứ nhất và thanh toán số tiền đồng chi trả 20% được miễn chi trả do đủ điều kiện theo Luật BHYT sửa đổi không? Nếu được hưởng những quyền lợi trên bà Thủy phải thực hiện những thủ tục gì và đến cơ quan nào?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời bà Thủy như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 của Luật BHYT, người bệnh có thẻ BHYT được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi khi có 2 điều kiện như sau:

- Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh;

- Có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC đã hướng dẫn chi tiết quy định này. Đề nghị bà Thủy đến Bảo hiểm xã hội nơi đang cư trú hoặc Bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ BHYT của bà để được hướng dẫn chi tiết.

Chinhphu.vn